Charlotte Vincent Petersen (Forretningsudvalgsmedlem)