Nyheder

Revalidering – Hjælper vi de syge godt nok?

Læserbrev af Helle Nielsen, formand FH Fyn og Susan Bøg Nielsen, formand for FH Sydfyn. bragt i Fyens Stiftstidende d. 11. maj 2021

Antallet af nye førtidspensionister er rekordhøjt, og siden 2013 er antallet tredoblet. Hele 1704 fik tilkendt førtidspension på Fyn i 2020 mod kun 565 i 2013. Det er vigtigt, at borgere, som er for syge og nedslidte til job, får ro og fred på en førtidspension. Det handler om værdighed og respekt. Men denne voldsomme stigning på få år stiller også spørgsmålstegn ved, om vi har den rette tilgang til at hjælpe vores syge borgere.

“Antallet af borgere i revalideringsforløb er nærmest forsvundet.”

For samtidig med at antallet af førtidspensionister er mangedoblet, så er antallet af borgere i revalideringsforløb nærmest forsvundet. I 2013 var der 1146 fynboer i revalideringsforløb, mens der sidste år kun var 358. Revalidering er et af de mest effektive værktøjer for at hjælpe borgere, som pga. dårligt helbred, arbejdsulykker eller nedslidning har brug for at skifte karrierevej. Når vores fynske jobcentre ikke bruger revalidering, så taber vi rigtig mange mennesker, der kunne blive på arbejdsmarkedet, men i stedet bliver de så dårlige, at de skal på førtidspension. Det er både dumt og dyrt for vores samfund, som så skal have en udgift til førtidspension, som alternativt kunne have været en skatteindtægt, hvis man havde fastholdt borgeren på arbejdsmarkedet ved at tilbyde revalidering. Lad os få revalidering på dagsordenen i de fynske byråd nu.