Nyt Fra formanden

Fyn skal være danmarksmester i godt arbejdsmiljø

Af Helle Nielsen, formand for FH-Fyn Sygefravær er et kæmpe problem på det danske arbejdsmarked, og af og til kan man i debatten få oplevelsen af, at danskerne tager pjækkedage for sjov, hvilket får statistikken op. Intet kan være mere forkert! Men det er bekvemt for arbejdsgiverne at mistænkeliggøre de ansatte i stedet for seriøst…

Af Helle Nielsen, formand for FH-Fyn

Sygefravær er et kæmpe problem på det danske arbejdsmarked, og af og til kan man i debatten få oplevelsen af, at danskerne tager pjækkedage for sjov, hvilket får statistikken op. Intet kan være mere forkert! Men det er bekvemt for arbejdsgiverne at mistænkeliggøre de ansatte i stedet for seriøst at arbejde med arbejdsmiljøet. Al forskning viser ellers, at der er en direkte sammenhæng mellem sygefravær og arbejdsmiljø. Hvis danskerne arbejder på en arbejdsplads med dygtig ledelse, godt arbejdsmiljø og overensstemmelse mellem krav og ressourcer, er arbejdsglæden stor og sygefraværet lille.

Omvendt eksploderer sygefraværet, hvis arbejdsgiverne strammer skruen og skruer tempo og arbejdsopgaver op. Så knækker filmen hos nogle, mens andre får ryg- og ledsmerter. Langvarig psykisk eller fysisk belastning fører uundgåeligt til sygemeldinger. Og i de værste tilfælde ser vi arbejdsulykker.

Når vi ved, at sygefravær og arbejdsmiljø hænger sammen, hvorfor gør vi så ikke mere ud af arbejdsmiljø-arbejdet? Det er så indlysende, at det vil komme alle til gavn. Lønmodtagerne slipper for sygedage og får et bedre arbejdsliv. Arbejdsgiverne får tilfredse medarbejdere, som bliver i deres job og bidrager til virksomhedens vækst. Og samfundet bliver rigere, fordi køen til læger, fysioterapeuter og stress-coaches bliver kortere, og udbetalingerne til sygedagpenge mindre.

I uge 43 er det europæisk arbejdsmiljøuge, hvor faglige organisationer i alle EU-lande drøfter, hvordan de kan udvikle og udbygge arbejdsmiljø-arbejdet. EU har været løftestang for mange arbejdsmiljø-tiltag herhjemme. For eksempel har et stort flertal i Europa-Parlamentet netop vedtaget, at EU skal sikre, at håndværkere, brandfolk og bygningsarbejdere ikke bliver eksponeret for asbest.

Vi tager handsken op fra Bruxelles og gør uge 43 til arbejdsmiljøuge i FH Fyn. Tirsdag 26. oktober inviterer vi til fyraftensmøde, hvor vi sammen med gode kræfter fra Arbejdstilsynet samt næstformanden i Fagbevægelsens Hovedorganisation Morten Skov vil diskutere, hvordan vi kan komme et skridt videre med arbejdsmiljøarbejdet på Fyn. Der er allerede spændende initiativer i gang, som kan inspirere andre offentlige og private virksomheder.  Blandt andet projektet ’Jordemoder på arbejdspladsen’, hvor en jordemoder kommer ud på den enkelte arbejdsplads og konsultere den gravide.  I dag bliver to ud af tre gravide sygemeldte under deres graviditet og i gennemsnit har en gravid 48 sygedage. Projektet har fokus på at sikre et godt arbejdsmiljø og trivsel under graviditeten, så det høje sygefravær begrænses. I Norge har projektet været en kæmpe succes, og vi glæder os til at se resultaterne på Fyn næste år.

I det hele taget vil vi gerne have Fyn til at gå foran og skabe de bedste arbejdspladser i Danmark. Arbejdsmiljø-arbejdet skal have fuld skrue. Intet er for småt og intet for stort til at blive sat i søen, og derfor vil vi gerne i FH-Fyn opfordre både arbejdsgivere, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter, lønmodtagere og alle andre til at bidrage med ideer og projektforslag.