Nyt Fra formanden

Kære arbejdsgivere, få nu fingrene ned i klejnekassen og søg penge til arbejdsmiljøet

Er nedslidning en by i Rusland? Findes der ingen “Arne’r” på Fyn med behov for at gå tidligere på pension efter et langt arbejdsliv, der har slidt på krop eller psyke? Tilsyneladende har fynske virksomheder et noget nær perfekt arbejdsmiljø, hvor arbejdsulykker og fysisk og psykisk nedslidning hører til sjældenhederne. I hvert fald har ikke…

Er nedslidning en by i Rusland? Findes der ingen “Arne’r” på Fyn med behov for at gå tidligere på pension efter et langt arbejdsliv, der har slidt på krop eller psyke?

Tilsyneladende har fynske virksomheder et noget nær perfekt arbejdsmiljø, hvor arbejdsulykker og fysisk og psykisk nedslidning hører til sjældenhederne. I hvert fald har ikke en eneste privat virksomhed med under 50 ansatte ansøgt om tilskud til projekter, der kan bidrage til at forebygge arbejdsulykker samt fysisk og psykisk nedslidning. Nul virksomheder!

Arbejdsmiljøpuljen er en vanvittig god ide. Både set med lønmodtager- og arbejdsgiverbriller. Mere fokus på forebyggelse betyder bedre og længere arbejdsliv. Færre sygedage. Mekanikere, rengøringsassistenter, lagerarbejdere m.fl. der holder til flere år på arbejdsmarkedet. Lige nu, hvor der for alvor er mangel på arbejdskraft, burde det jo være en motivation af de helt store for arbejdsgiverne.

Det virker tåkrummende pinligt, når arbejdsgiverne godt vil bruge tid på at udfylde komplicerede formularer for at ansøge om udenlandsk arbejdskraft men ikke kan finde tre timer til at indsende en ansøgning om at få en halv million kroner til en forbedret arbejdsmiljøindsats til gavn for de ansatte.

Jeg kender ellers flere ældre fynboer, der har lagt billet ind på Arne-pension, fordi de ikke kan holde til tempoet, løftene og har ondt i muskler og led. Og jeg kender da også et par virksomheder rundt omkring på egnen, der godt kunne gøre sig mere umage med fysisk træning for medarbejderne eller bare i det hele taget afdække, hvorfor sygefraværet er højt, og arbejdsglæden lidt mindre. Ingen nævnt. Ingen glemt.

Det virker tåkrummende pinligt, når arbejdsgiverne godt vil bruge tid på at udfylde komplicerede formularer for at ansøge om udenlandsk arbejdskraft men ikke kan finde tre timer til at indsende en ansøgning om at få en halv million kroner til en forbedret arbejdsmiljøindsats til gavn for de ansatte.

Set med mine øjne er et godt arbejdsmiljø startskuddet til en succesfuld virksomhed. Og vi har mange virksomheder på Fyn med succes – virksomheder, der investerer i medarbejdernes trivsel og uddannelse og erkender, at medarbejderne er en vigtig ressource, som man skal værne om. De fleste virksomheder fra Nyborg til Middelfart, fra Assens til Odense har både viden om og vilje til at gøre et ordentligt stykke arbejdsmiljøarbejde, og der er et godt samarbejde med virksomhedens arbejdsmiljørepræsentanter og ledelsen.

Der er heldigvis også flere nyskabende arbejdsmiljøprojekter på Fyn. Blandt andet er det værd at lægge mærke til forsøget “Jordemoder på arbejdspladsen”, der handler om at fastholde de gravide på arbejdspladsen. I gennemsnit har en gravid 48 sygedage. For at give en bedre graviditet med mindre sygdom konsulterer en jordemoder gravide medarbejdere på arbejdspladsen og vejleder i en bedre tilrettelæggelse af arbejdet under graviditeten.

Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik på Odense Universitetshospital og de øvrige fødesteder i Region Syddanmark er tovholdere på projektet, og mange virksomheder har allerede takket ja til at være med, fordi de kan se gevinsten i, at deres gravide medarbejdere får en bedre graviditet, færre sygedage og også bliver fastholdt på arbejdspladsen efter endt barsel.

I Norge har et lignende forsøg vist gode resultater. Jeg er medlem af følgegruppen, og det er en fornøjelse at se, hvordan arbejdsgivere er optaget af også at gøre det til en succes herhjemme.

Men så er der også de virksomheder, hvor uvidenhed og uvilje til at gøre et stykke arbejde for arbejdsmiljøet desværre har taget over. De virksomheder må og skal vi have fat i og overbevise om værdien af at forebygge nedslidning. Først og fremmest for lønmodtagerens skyld, for ingen skal blive nedslidt eller få varige arbejdsskader af at passe deres job. Men også for arbejdsgivernes og samfundsøkonomiens skyld. Vi bliver alle sammen rigere af et godt arbejdsmiljø. Færre sygedagpenge, færre sundhedsudgifter, flere år på arbejdsmarkedet, større arbejdsudbud, større konkurrenceevne og så videre.

Her i uge 43 er der europæisk arbejdsmiljøuge, hvor fagbevægelsen og arbejdsmiljøinstitutioner overalt i EU sætter fokus på arbejdsmiljø. Den europæiske arbejdsmiljøuge er en god anledning til også at tage pulsen på arbejdsmiljø-arbejdet på Fyn.

Spørge os selv, om vi er ambitiøse og aktive nok i forhold til at passe på lønmodtagerne, så de ikke bliver presset fysisk eller psykisk ud over kanten. Spørge os selv, hvorfor der ikke er fynske virksomheder i ansøgerbunken til millionpuljen til forebyggelse. Er det manglende kendskab hos arbejdsgiverne til puljen? Er det arbejdsmiljørepræsentanter, der sover i timen og ikke prikker til deres arbejdsgiver og siger, at det er nu, der skal hentes en halv million hjem til forebyggelse? Er det dovenskab?

Uanset hvad svarene er, har jeg lyst til sige: Kære arbejdsgivere, få nu fingrene ned i klejnekassen.