Nyheder

Hver anden har fejl på deres lønseddel

– Af Helle Nielsen, formand for FH Fyn

Har du nogensinde opdaget en fejl på din lønseddel? Hvis svaret er nej så prøv at spørge personen ved siden af dig. Er svaret her også nej, er der statistisk set én af jer der har en fejl på lønsedlen som I ikke har opdaget. Det er nemlig hver anden dansker, altså 50% af os, der har fejl på lønsedlen.

Der er nok mange der ikke har fået tjekket deres lønseddel, og der er nok også mange der ikke ved hvordan de skal gribe det an. Derfor får du her 6 gode fif fra fagforeningsformanden til hvordan du kommer godt i gang med at læse din lønseddel korrekt. Men husk kommer du i tvivl kan du altid kontakte din fagforening, de er klar på at hjælpe dig.

De 6 gode fif kommer her:

  1. Grundløn

Først og fremmest skal du sikre der at det korrekte antal timer står på lønsedlen, fremgår de timer du har arbejdet rent faktisk på lønsedlen? Her giver det også mening at se på om din faste månedsløn passer.

2. Tillæg

Får du dine tillæg for fx overtid, weekendarbejde, anciennitet eller andet?

3. Pension

Indbetaler din arbejdsgiver den aftalte procentdel af din løn til pension?

4. Optjent ferie

Optjener du det rigtige antal feriedage?

5. Saldo til dato

Passer det samlede beløb for din løn, pension og skat?

6. Ændringer

Er der noget der har ændre sig siden sidste måned? Det er altid en god måde at se om der er sket en fejl. Det kan være at det blot er en planlagt lønstigning, men der kan også være en fejl gemt her.

De her 6 gode fif er ikke den hellige gral i forhold til at du nu pludseligt forstår det hele og bare kan tjekke alle dine kollegers lønsedler, men det er en start. Og først og fremmest giver det dig mulighed for at fornemme om der kunne være noget galt. Og tænker du at der kunne være noget galt? Så gå til din tillidsrepræsentant eller din lokale fagforening.

Ps. Hvis du ikke finder en fejl, så prik lige til sidemanden så kan det være fejlen ligger der.