Nyheder

Et stærkt Fyn kommer af et stærkt fællesskab

– Af Helle Nielsen og Lone Smidt

Op til jul og nytår ligger det dybt i os allesammen at gøre status over det forgangne år og skue ind i det nye år. I FH Fyn har vi lige præcis et år på bagen som ny faglig paraplyorganisation i de seks fynske kommuner Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyn, Nyborg og Odense.


Vi så dagens lys i december 2020, og vi har glædet os til at gøre regnebrættet op. Fungerer vores nye organisation, og
opnår vi de resultater som er til gavn for de fynske lønmodtagere, fagforeninger og arbejdsmarked?


Lad det være sagt med det samme: Vi er kommet stærkt fra start i FH Fyn. Vi har al mulig grund til at være stolte over
vores første år som brobygger og igangsætter af faglige samarbejder og projekter i vores seks fynske kommuner.


Vi har fra allerførste dag vist, at et fagligt fællesskab og bredde på tværs af faglige organisationer giver værdi og
styrke. At vi med 59.000 medlemmer fordelt i 21 forbund samt 38 fagforeninger står sammen om vores kerneopgaver.
Det er drivkraft, der skaber en stærk værdi og som mærkes på beskæftigelsesområdet, uddannelse, arbejdsmiljøet og i
velfærden.


Vi skal løfte Fyn i fælles flok


FH Fyn ser det som en af sine vigtigste opgaver at være med til at bygge et stærkt og bæredygtigt Fyn ved at arbejde
for faglige fællesskaber og være i konstant og konstruktiv dialog med arbejdsmarkedsparter, regional- og
kommunalpolitikere samt folketingsmedlemmerne.
Ingen løfter alene! Hverken den enkelte fagforening, det enkelte medlem, eller den enkelte arbejdsgiver.


Kort sagt skal vi løfte Fyn i fælles flok. I tværfaglige fællesskaber, hvor alle faggrupper er en del af løsningen for at sikre
kerneopgaven i kommunerne, regionen og på det private arbejdsmarked. En kerneopgave vi lykkedes med gennem
kontinuerlig dialog og vedholdenhed. FH Fyn skal sikre indflydelse, og ingen skal være i tvivl – vi kæmper benhårdt for
fynske lønmodtagere, og succesfulde fynske arbejdspladser.


I vores første leveår har vi på trods af covid19-restriktioner og nødvendig nedlukning lykkes indimellem i de åbne
perioder med flere fyraftensmøder, herunder arbejdsmiljø. Foruden vores OK kampagner, kastede vi os ind i
valgkampen til kommunal- og regionsrådsvalget med øje for Stem for fællesskabet den 16. november. FH Fyn gik ind
i valgkampen med vores nationale mærkesager: ’Velfærd til Fremtiden’, ’Job og Uddannelse til alle’ og ’Stop for fusk
og fup firmaer’. Omfattende mærkesager som ikke kun fortjener fokus i en valgkamp, men som vi i FH Fyn forsat
pejler efter i den politiske ”fredstid”.


Vi har afholdt valgflæsk-møder, hvor vi fik serveret den sprøde flæsk sammen med livlige debatter om mærkesagerne.
Ikke kun en god tradition men også en vigtig opvarmning til hvor krydset for fællesskabet skulle sættes den 16.
november.


2022 for FH Fyn


Vores 2022-kalender summer allerede med aktiviteter og arrangementer. Vi sætter alle sejl til i forbindelse med
klassiske faglige events som Kvindernes Internationale Kampdag den 8. marts og Arbejdernes Internationale Kampdag
den 1. maj. Allerede nu ved vi, at vores FH-formand Lizette Risgaard kommer til Fyn og holder 1. Maj-tale.


Derudover sætter vi turbo på at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse på Fyn. Vi har fynske debatarrangementer om erhvervsuddannelser i støbeskeen, og så vil vi bruge Danmarksmesterskaberne i
Erhvervsuddannelserne ’Skills’ i Høng i slutningen af april til at slå på tromme for at tage en faglig uddannelse på Fyn.


Vi skal have mere fokus på arbejdsmiljøet. Derfor vil fremadrettet markere den Europæiske arbejdsmiljødag d.28. april
og naturligvis fastholde vores fyraftensmøde i uge 43.


Første weekend i september næste år vil vi igen være på Klimafolkemødet i Middelfart. Klimafolkemødet vokser sig
større år for år, og er i dag et folkemøde for hele Danmark. Det er fantastisk, at det finder sted på fynsk jord, og i
fagbevægelsen vil vi meget gerne bidrage til folkemødets fortsatte succes. Vi har en FH Fyn-stand, workshop og debat
på det foreløbige tegnebræt.


FH Fyn bygger helt nye netværksgrupper op i begyndelsen af det nye år. Vi har etableret fire netværksgrupper i
overskrifter og med eksempler til netværksgruppernes fokus:


Den offentlige netværksgruppe.

Velfærden til fremtiden og her også vigtigheden af at økonomien følger demografien
– Infrastrukturens helhed der sikrer forbindelserne, som gør det nødvendigt for at et samfund kan fungere. Vi sætter
fokus på nærhedsreformen for at styrke velfærdssamfundet.


Arbejdsmiljøets netværksgruppe.

Hvordan får vi alle arbejdsgivere i både det offentlige og private til at erkende, at et
godt arbejdsmiljø er forudsætningen for at kunne fastholde og rekruttere medarbejdere? At det skal være holdbart at
være ansat på 37 timer, og at en fuldendt succes opnår vi gennem hinandens arbejdsmiljø.
Ungdommens netværksgruppe. Hvordan takler arbejdspladserne generationsskiftet med de unges øjne til at se og
handle anderledes på kendte rutiner? Uddannelsesmesserne og erhvervsskolernes aktivitet skal vi bidrage
repræsentativt til.


Mangfoldighedens netværksgruppe.

Her er b.la. ligestilling, Pride arrangementer, etnisk mangfoldighed på
arbejdsmarkedet, integration, det internationale arbejde og i det hele taget et fokus der favner bredt, og som er
medskabende til at skabe værdi i vores samfund som skal understøtte fællesskabet for alle.


Vores håb er, at de nye netværksgrupper kommer til at skabe liv, provokere og sætte gang i nyskabende aktiviteter
med bred appel. FH Fyn skaber fundamentet for netværksgrupperne, sikre den røde tråd og at gruppernes
sammensætning med hver individualitet vil have sin stemme.


Nu skal nye faglige ideer spire.


En af de allerstørste og vigtigste opgaver i 2022 bliver også at skaffe mere arbejdskraft. Lige nu har vi rekordhøj
beskæftigelse og den laveste arbejdsløshed på Fyn siden 2008. En ledighed på 3,2 procent her i slutningen af året er
en god nyhed.


Men en helt ny undersøgelse viser, at syv ud af ti fynske hoteller og seks ud af ti virksomheder indenfor
byggebranchen har svært ved at rekruttere nye ansatte. Knap hver anden fynske arbejdsgiver oplever, at de har
ubesatte stillinger eller svært ved at skaffe nye medarbejdere. Det er uholdbart. Vi risikerer, at opsvinget på Fyn går i
stå. Derfor skal vi hjælpe hinanden og arbejdsgiverne med at pege på løsninger til, hvordan vi får mere arbejdskraft. Vi
mener, at virksomhederne skal vise langt større socialt ansvar end i dag. Vi skal hjælpe til med at matche
virksomhedernes sammensætning med ordinære stillinger og stillinger hvor der er plads og rum til mennesker med
handicap eller andre hensyn. Det er at tage socialt ansvar, og det er at vise at der er brug for alles kompetencer på
vores arbejdsmarked – Et anerkendende arbejdsfællesskab.


Af hjertet tak for et formidabelt stykke fagligt arbejde i 2021. Vi er stolte af, hvad fynsk fagbevægelse har præsteret i
år
. Ved fælles indsats bliver 2022 et godt, dynamisk og ikke mindst grønt år på Fyn, hvor nye faglige ideer vil spire og
så frø.


Nu går vi på juleferie og vil gerne ønske alle en rigtig glædelig jul og godt nytår.


De bedste hilsner fra Lone Smidt og Helle Nielsen