Nyheder

Fagbevægelsens Hovedorganisation FH på Fyn søger 2 konsulenter til vores fællessekretariatet  

Brænder du for at sætte lønmodtagernes interesser på dagsordenen på Fyn? Har du lyst og evne til at begå dig i en politisk ledet organisation med mange kontaktflader og en spændende og omskiftelig hverdag? Er du interesseret i arbejdsmarkedet og har du politisk tæft? Så er det her helt sikker noget for dig.

Vi søger 2 konsulenter, som har lyst til at arbejde med arbejdsmarked- og organisationspolitiske opgaver og bl.a. kan bidrage til research og analyse ift. udarbejdelse af baggrundsnotater, høringssvar mv. ud fra FH’s værdigrundlag og herunder også rådgivning/understøttelse af FH’s repræsentanter i regionale og kommunale politiske fora. Som konsulent skal du evne at samarbejde og skabe netværk med mange forskellige interessenter/samarbejdspartnere, da kontaktfladen er stor. Vi har samtidig brug for en, der kan sikre koordinering og kommunikation. Vi er et lille team, der holder af en let og uformel tone, og hvis arbejdsdag ofte er omskiftelig. Du skal have teknisk snilde. Erfaring med at arbejde i en politisk ledet organisation, og kendskab til fagbevægelsen, er en fordel men ikke et krav.

Du og den anden konsulent, der ansættes, vil sammen skulle dække de 10 kerneopgaver som vi løfter i sektionerne, så du forventes ikke på forhånd at have kompetencer på alle områder. Du skal have kompetencer på flere felter og have lyst til at arbejde med både politiske og organisatoriske opgaver.

Faglige kvalifikationer:

  • Erfaring med at arbejde i en politisk ledet organisation
  • Indsigt i arbejdsmarkedet og erfaring på det arbejdsmarkedspolitiske område
  • Evne til hurtigt at sætte dig ind i komplicerede fagområder og politiske dagsordener
  • God til at kommunikere, indsamle information og dele viden skriftligt og mundtligt
  • Organisatorisk flair i forhold til tilrettelæggelse af møder, arrangementer mv.

Personlige egenskaber:

  • Gode kommunikations- og samarbejdsevner
  • Evne til at arbejde selvstændigt og struktureret
  • God koordinator og tovholder, som kan holde mange bolde i luften samtidigt

Vi tilbyder et spændende og afvekslende job på højt fagligt niveau med gode løn- og ansættelsesvilkår i henhold til lokaloverenskomst.

Dit arbejdssted vil være i Odense hos FH Fyn, Lumbyvej 19G. I perioder kan der forventes en del mødeaktivitet ude af huset, hvorfor det er nødvendigt at kunne stille en bil til rådighed.

Skriftlig ansøgning hvor du beskriver hvilke opgavefelter du særligt kan byde ind på, samt relevante oplysninger sendes til Helle Nielsen formand FH Fyn mail: helle@fh-fyn.dk senest d. 16. august kl. 9.00.

Vi afholder samtaler tirsdag d. 23. august. Stillingerne ønskes besat senest d. 1. oktober

For yderligere oplysninger kan Helle Nielsen kontaktes i uge 31+32 på telefon: 2819 2738

FH på Fyn repræsenterer FH-fagforeninger der til sammen har ca. 80.000 medlemmer tilmeldt i sektionerne FH Fyn og FH Sydfyn. Vi har til formål at koordinere og styrke samarbejdet mellem faglige organisationer og ikke mindst øve indflydelse og skabe resultater til gavn for fagbevægelsens medlemmer. Blandt andet ved at løfte de 10 kerneopgaver; Beskæftige, Uddannelse, Erhvervsudvikling, Velfærd, Social dumping, Arbejdsmiljø, Lokal synlighed, 1. maj, Valg og OK-indsatsen.