Nyheder

Løntjek: Fortællinger fra hverdagens front

Vi har talt med 5 tillidsrepræsentanter fra forskellige fynske kommuner. Her kan du læse om nogle af deres erfaringer og oplevelser som medarbejdernes talerør i arbejdet for ordentlige løn- og arbejdsvilkår.

Hver dag laver tillidsrepræsentanter rundt omkring i landet et kæmpe stykke arbejde for at sikre, at reglerne for aflønning og arbejdsvilkår bliver overholdt ude på arbejdspladserne. Man kan sige at de står vagt om den aftalte overenskomst.

Hvem har en tillidsrepræsentant?

En tillidsrepræsentant vælges typisk for en bestemt faggruppe. For eksempel har de faglærte og de ufaglærte typisk hver deres repræsentant på en fabrik. På et sygehus har henholdsvis portørerne, sygeplejerskerne, sosu-assistenterne og lægerne hver deres tillidsrepræsentant.

Tillidsrepræsentanterne er OK-fagforeningsmedlemmets nærmeste og mest personlige kontakt til fagforeningen. De er din faglige repræsentant på arbejdspladsen.

De har tavshedspligt, så du kan trygt henvende dig med spørgsmål eller hvis du har brug for råd og vejledning.

Er din fagforening OK?

De OK-mærkede fagforeninger har et særligt kendskab til din overenskomst, da det er dem, som har forhandlet den for dig. Og de har et godt indblik i, hvad der typisk går galt for arbejdsgivere inden for lige præcis dit fag eller din branche.

Vi har talt med Vivian, som er fællestillidsrepræsentant. Hun fortæller her om, hvilke opgaver en tillidsvalgt har, og hvilke fordele der er ved være med i en OK-fagforening:

Pia er tillidsrepræsentant og arbejder på daginstitutionen Mælkevejen i Kerteminde Kommune. Hun fortæller her om, hvorfor det er vigtigt at være i en OK-fagforening og hvilke fordele, der er ved at have en tillidsvalgt på arbejdspladsen:

Heidi, som er socialrådgiver og tillidsvalgt ved Jobcenter Odense, har mange forskellige opgaver – blandt andet lønforhandling og arbejdet for, at medarbejderne trives på arbejdspladsen:

Susanne fra OUH og Svendborg Sygehus møder mange kollegaer i sin hverdag, og for hende er det en fast kerneopgave at sikre sine kollegaers korrekte lønudbetaling:

Ina fra Vesterbo Plejehjem i Nordfyns kommune fortæller her om arbejdet for, at lønnen hos de nyansatte afspejler deres erfaring samt for arbejdsvilkårene for eleverne på arbejdspladsen: