Nyt Fra formanden

Debat: Kampen for store bededag handler om meget mere end en fridag

Indlæg bragt på fyens.dk den 9. februar 2023.

Demonstration for bevarelse af store bededag ved Christiansborg Slotsplads i København søndag den 5. februar 2023. Foto: Philip Davali

Af Helle Nielsen, formand, Fagbevægelsens Hovedorganisation sektion Fyn

Det er næppe gået nogens næse forbi, at regeringens planer om at stjæle store bededag fra lønmodtagerne møder stor kritik fra efterhånden alle sider. I Fagbevægelsen var vi i første omgang i kollektivt chok over, at regeringen egenhændigt fandt frem til, at den ville fjerne en af de lønmodtagerrettigheder, som arbejdsmarkedets parter har forhandlet sig frem til. Det er fuldstændig uhørt, og det er et indgreb, som risikerer at være en bombe under den danske model.

Forslaget kom ud af det blå, uden så meget som et opkald til Fagbevægelsens Hovedorganisation, som vel at mærke repræsenterer omkring 1,6 mio. lønmodtagere. Hvor sikre skal vores overenskomstsikrede rettigheder være?

Dernæst kom en usædvanligt kort høringsfrist på én uge og hastebehandling i Folketinget – med den sære begrundelse, at det gerne skulle være gennemtrumfet inden de historisk svære overenskomstforhandlinger, vi står over for. For hvad er det så overhovedet, vi skal forhandle om?

Hvis regeringen i en snæver vending kan blive enig med sig selv om at fjerne en af de lønmodtagerrettigheder, vi får forhandlet os frem til, hvad bliver så den næste? Det er en farlig vej at gå, for så stopper vores overenskomstsikrede rettigheder med at være sikre.

Og det er kernen i vores høringssvar til regeringen. Som vi skriver: Det direkte angreb på overenskomsterne i dette lovforslag, er noget, som vi på ingen måde kan bidrage til, og vores høringssvar kan derfor ikke ses som en måde at gøre lovforslaget spiseligt på.

På kun én uge reagerede over 50 organisationer og virksomheder med høringssvar, hvoraf mange var kritiske, både på lønmodtager- og arbejdsgiversiden. Heriblandt var der COOP, som skriver, at det kan føre til butiksdød for de mindre købmandsbutikker i landsbyerne, som er meget afhængige af den omsætning, de får, når store butikker skal holde lukket på grund af helligdagen.

Restaurantbranchen udtrykker bekymring for, hvor mange penge de vil miste på, at den store konfirmationsdag nu bliver en almindelig hverdag. Selv Dansk Arbejdsgiverforening finder denne vej at gå ”problematisk”. Og det er dét, der sker, når man ikke sørger for at rådføre sig med arbejdsmarkedets parter i drøftelser, der påvirker arbejdsmarkedet.

50.000 demonstranter fra hele landet var med søndag den 5. februar i København, da der var demonstration imod forslaget. Fra Fyn kom hele ni busser afsted til Christiansborg Slotsplads. Og underskriftindsamlingen på hjemmesiden bevarstorebededag.dk er p.t. oppe på knap en halv million. Kun 17 procent befolkningen støtter forslaget ifølge en måling fra Epinion. Hele 75 procent er imod.

Der er ingen skam i at blive klogere – tværtimod bør regeringen skamme sig, hvis den forvalter sit snævre flertal uden at skele til deres vælgere.

Efter regeringsforhandlingerne sagde vores statsminister: “Vi vil aktivt afsøge og afdække, om vi kan lave bredere flertal end det, vi præsenterer i kraft af os selv”. Med det in mente håber vi stadig, at regeringen når at blive klogere, inden det er for sent. Så kære regering, lyt nu til den befolkning, I skal forestille at regere på vegne af.