Nyt Fra formanden

Erhvervspraktik skal på skemaet nu

Klumme bragt i Erhverv+ den 9. marts 2023.

I starten af marts er der ansøgningsfrist til ungdomsuddannelserne. Hos fagbevægelsen krydser vi alt, der krydses kan, for at flere vælger at søge ind på de 101 forskellige erhvervsuddannelser, vi har i Danmark.

For lige nu er der alvorlig mangel på arbejdskraft, og det skaber gode forudsætninger for at skaffe lærepladser nok til eleverne. Antallet af lærepladser ude i de danske virksomheder slog sidste år rekord. Tilsvarende blev antallet af skolepraktikker næsten halveret. Så det er faktisk det perfekte tidspunkt at få flere ind på uddannelserne.  

Desværre var det kun 15 procent af årgangen sidste år, som søgte en erhvervsuddannelse som førsteprioritet. Næsten halvdelen af de unge søgte ind på gymnasierne. Og der kom færre ind på erhvervsskolerne fra 9. eller 10. klasse.

Erhvervspraktik kan forhindre zigzaggere

Det er i høj grad manglende kendskab til erhvervsuddannelserne, der gør, at de unge vælger de gymnasiale uddannelser.

Det viste en undersøgelse fra januar, lavet af forsknings- og analysecenteret VIVE; de såkaldte ”zigzaggere”, som har afbrudte uddannelsesforløb i bagagen, havde mindre viden om deres uddannelsesmuligheder ved overgangen fra grundskolen end de unge, som kom igennem ungdomsuddannelsen.

Og et af de bedste redskaber til at give eleverne denne viden er erhvervspraktikken i grundskolen. Ifølge en EVA-undersøgelse fra 2021 synes fire ud af fem af de unge i 9. klasse, der havde været i erhvervspraktik og skulle starte på en erhvervsuddannelse, at praktikken hjalp dem med at vælge uddannelsen.

Flere skal ind på det rette spor fra start

I Fagbevægelsens Hovedorganisation har vi længe anbefalet obligatorisk erhvervspraktik i folkeskolen. Ifølge EVA-undersøgelsen kommer kun 6 ud af 10 i erhvervspraktik i grundskolen. Og der er stor forskel på, hvor systematiseret, der arbejdes med det – nogle skoler har kun få og sporadiske erhvervspraktikker.

I den seneste tid er koret af stemmer, som taler for obligatorisk erhvervspraktik, blevet større. Blandt andet med Dansk Industri, Danske Skoleelever og Dansk Arbejdsgiverforening, som ønsker et øget fokus på erhvervspraktikken.

De faglærte har sat Danmark på verdenskortet

Kvaliteten i danske produkter, dansk håndværk og dansk design er netop noget af det, der har sat os på verdenskortet. Danmark kan og skal ikke konkurrere på pris, men på kvalitet, og heldigvis er niveauet stadig meget højt blandt dem, der er i gang med erhvervsuddannelserne.

Det kunne vi se med egne øjne til det nyligt afholdte årlige danmarksmesterskab for eleverne fra erhvervsuddannelserne, DM i skills. Her var det opløftende at se de unge deltageres stolthed, gejst og glæde ved fagene.

Så lad os hjælpe flere med at finde det rette spor ved at give dem en forsmag gennem gode erhvervspraktikforløb i folkeskolen. Det vil gavne både eleverne, erhvervsuddannelserne og de danske virksomheder.

Denne klumme er bragt i Erhverv+ den 9. marts 2023.