Aktiviteter

FH Fyns formand holdt tale til demonstration mod racisme

Den 18. marts var FH Fyns formand Helle Nielsen på talerstolen til en demonstration mod racisme, arrangeret af “Racismefri By – Odense for Mangfoldighed”.

Den 21. marts er FN’s internationale dag mod racisme. Dagen blev markeret i lørdags, den 18. marts, i Odense. Her holdt FH Fyns formand tale om vigtigheden af mangfoldighed og høj trivsel på arbejdspladserne rundt omkring.

For fagbevægelsen kæmper hver dag en kamp for rettigheder og bedre vilkår for alle.

Det gør vi gennem vores valgte tillidsrepræsentanters og arbejdsmiljørepræsentanters store arbejde for trivsel og mangfoldighed ude på arbejdspladserne. De er blandt andet i uddannelsesinstitutionerne, i børnenes pasningstilbud og på skolerne, og de yder en aktiv indsats for at skabe empati og skabe tryghed, lige fra de møder ind og til de går hjem.

Fra Helle Nielsen lød også opfordringen: Kom i gang med en mangfoldighedsstrategi på jeres arbejdspladser – vi skal have arbejdspladser med plads til alle.

Diskrimination grundet etnicitet er stadig et problem på arbejdspladserne

Ifølge en analyse fra Institut for Menneskerettigheder fra 2022, angiver 20 procent af lønmodtagere med anden etnisk minoritetsbaggrund i en national spørgeskemaundersøgelse, at de oplever diskrimination på arbejdspladsen. Tallene viser også, at i 45 procent af de tilfælde, hvor etniske minoriteter oplever diskrimination, er årsagen etnicitet.

Du kan se klip fra talen og fra resten af arrangementet i Odense ser rødt-reportagen her (Facebook).