Nyt Fra formanden

Seniorerne vil udvikles, ikke afvikles

Indlæg bragt i Erhverv+ den 15. juli 2023.

Af Helle Nielsen, formand, FH Fyn

I Fagbevægelsens Hovedorganisation har vi netop udgivet et seniorpolitisk udspil, “Bedre vilkår for seniorer”, med 16 håndgribelige forslag til, hvordan vi kan fastholde flere seniorer på arbejdsmarkedet. Vi skal blandt andet styrke opkvalificeringen af seniorerne og skabe nye muligheder for sporskifte for dem, som har brug for et mindre fysisk belastende job.

Årsagerne til at ville trække sig fra arbejdsmarkedet er komplekse, men vi ved, at der er et stort potentiale allerede. Målinger viser nemlig, at en tredjedel af dem, der har forladt arbejdsmarkedet, faktisk gerne ville være fortsat. Så hvad vi kan gøre bedre for at fastholde de erfarne kræfter?

Politisk er der mange knapper, man kan dreje på. Retten til tidlig tilbagetrækning, seniorjob og seniorpension er nogle af de store knapper, som skal forhandles blandt arbejdsmarkedets parter, og vi er glade for, at regeringen nu har åbnet op for dét. Men hvis vi skal være på forkant med udviklingen, skal vi gøre mere. Alt for mange seniorer afvikles fra arbejdsmarkedet og afvises på grund af alder. Det er ikke i orden, og det kan vi gøre bedre.

Ude på arbejdspladserne er der plads til forbedring. På det statslige, regionale og kommunale område er blandt andet muligheden for seniorfridage, seniorbonusser og seniorsamtaler omfattet i overenskomsterne. Det skaber gode, trygge rammer for indsatsen.

På mange private arbejdspladser fungerer arbejdet med senioraftaler også godt, men der er et stort potentiale for at få endnu flere arbejdsgivere med. Det er for eksempel kun 15 procent af de private arbejdsgivere, som har en nedskreven seniorpolitik. Og blandt 3F’s seniorer på arbejdsmarkedet hører vi nu, at næsten halvdelen har en arbejdsplads, som ikke tager særlige hensyn.

Nogle virksomheder mangler erfaring og viden om mulighederne. Den gode nyhed er, at der er hjælp at hente. De faglige organisationer har en masse viden om de branchespecifikke behov, ønsker og udfordringer for seniorerne, så det kan være et godt sted at starte.

Beskæftigelsen er høj lige nu, også blandt seniorer, men det varer ikke evigt. Vi ved, at de ældre lønmodtagere både er i større risiko for at få en fyreseddel når konjunkturerne vender, og at de har sværere ved at komme tilbage i job.

Med den mangel på arbejdskraft, vi forventer på den lange bane, er det helt afgørende, at både politikere og virksomheder kommer i arbejdstøjet og får indrettet et arbejdsmarked, som kan tilbyde et værdigt og ønskværdigt alternativ til tidlig tilbagetrækning. Et arbejdsmarked, hvor de seniorer, der kan arbejde, er klædt ordentligt på til at varetage de opgaver, der venter.