Nyheder

Tjek op på arbejdsmiljøet!

Indlæg bragt i Erhverv+ den 12. oktober 2023.

Af Helle Nielsen, formand, FH Fyn

I uge 42 går mange af lønmodtagerne på efterårsferie, og når de vender tilbage igen, træder de ind i den europæiske arbejdsmiljøuge, uge 43. For arbejdsgiverne er det – også i den uge – en oplagt anledning til at stikke en finger i jorden og overveje, hvordan det egentlig går på arbejdspladsen.

Netop fordi et godt arbejdsmiljø står højt på ønskelisten hos lønmodtagerne, kan det være med til at tiltrække den mest kvalificerede arbejdskraft. 

Hvis vi sammenligner os med de øvrige EU-lande, er vi langt fra de bedste i klassen. På 73 procent af de danske arbejdspladser melder de ansatte om tidspres og dermed indtager vi en trist tredjeplads i EU – kun overgået af Finland og Sverige. Det viser Det Europæiske Arbejdsmiljøagenturs seneste store undersøgelse fra 2019 af arbejdsmiljøet. Vi håber naturligvis, at det ser bedre ud, når den næste rapport kommer i 2024.

Når den unge, nyuddannede generation træder ind på arbejdsmarkedet, stiller de krav om, at arbejdet skal være meningsfyldt, at arbejdstid og arbejdsformen skal være fleksibel, at medarbejderne har mulighed for at passe fritidsinteresser ved siden af arbejdet. De unge står over for et længere arbejdsliv end de, der går på pension inden for de næste par år – eller, det er i hvert fald forventningen. Så de skal kunne holde længe på arbejdsmarkedet.

Vores nyvalgte formand i FH, Morten Skov Christiansen, afgav i den sammenhæng et løfte til de unge på kongressen i september; ”Særligt vil jeg give et løfte til de unge om, at vi skal vende udviklingen, så de ikke længere topper statistikkerne i forhold til arbejdsulykker, chikanesager, dårligt psykisk arbejdsmiljø mm. Det er mit unge-løfte.”

Der kan være mange årsager til et dårligt arbejdsmiljø. Det være den psykiske belastning, fysisk hårde arbejdsopgaver, det sociale fællesskab på arbejdspladsen, tidspres – og mange andre ting. Men fælles for alle er, at altid er bedre at forebygge problemer end at rette op på dem. Mange arbejdspladser gør det godt, og har jævnligt trivselsmålinger og medarbejderudviklingssamtaler i klare rammer. Men der kan være uhensigtsmæssige arbejdskulturer eller tabubelagte emner, som bedst drøftes i andre rammer end til MUS’en.

Det var først i 2020, at vi fik en bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø, og først i foråret 2023 blev de sidste vejledninger offentliggjort. Dem sætter vi i fagbevægelsen fokus på med et fyraftensmøde for vores arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter den 24. oktober kl. 16 hos FH Fyn, hvor vi drøfter, hvordan vi aktivt bruger de nye vejledninger om psykisk arbejdsmiljø til at skabe forandring på arbejdspladsen.

De tillidsvalgte laver et kæmpe stykke arbejde og vil gerne være med til at udvikle en god arbejdsplads for alle. Så kære arbejdsgivere: Lad os sammen sætte arbejdsmiljøet på dagsordenen.

Læs mere om FH Fyns fyraftensmøde om psykisk arbejdsmiljø den 24. oktober: Fyraftensmøde: Psykisk arbejdsmiljø – FH Fyn (fh-fyn.dk)