Pædagog i arbejde med børn i sandkassen

Den offentlige netværksgruppe

Velfærdens fremtid er udfordret af antallet af børn og ældre, der stiger de kommende år. Den kommunale og regionale velfærd har i årevis været udsat for et stramt økonomisk pres.

Vi er forpligtet til, af hensynet til borgere uagtet alder, at bidrage til en fastholdelses- og rekrutteringsstrategi, der sikrer, at vi har hænder nok til at løfte kerneopgaverne i velfærdssamfundet.

Varetagelsen af kerneopgaverne udfordres desuden i takt med, at velfærden udvikler sig i kompleksitet. Det stiller højere krav til fagligheden. Der er mange faggrupper, som skal involveres i arbejdet med at styrke fagligheden, for vi er hinandens forudsætninger for, at opgaverne bliver varetaget og udfordringerne bliver løst – i fællesskab.

Følg med i netværksgruppens aktiviteter

Hvis du er interesseret i, hvad den offentlige netværksgruppe laver, kan du følge FH Sektion Fyn på Facebook, hvor vi løbende lægger nyt op om alle vores aktiviteter: FH Fyn på Facebook.