Ungdommens netværksgruppe

Hvordan får vi flere unge til at tage en erhvervsuddannelse – i alles interesse?
Hvordan opleves generationsskiftet på arbejdspladserne, med de eventuelle forskellige tilgange, vi har, til at nå det samme mål?

Følg med i netværksgruppens aktiviteter

Hvis du er interesseret i, hvad ungdommens netværksgruppe laver, kan du følge FH Sektion Fyn på Facebook, hvor vi løbende lægger nyt op om alle vores aktiviteter: FH Fyn på Facebook.